Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Θεόδωρου Μ. Ιωαννίδη, ιδρύθηκε το 1973 εδρεύει στη Λευκωσία και στεγάζεται στη οδό Διαγόρου αρ.29, Τ.Κ. 21518, Τ.Τ.1511. Πρόσφατα τις εργασίες του ανέλαβε η Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: 

ΔΩΡΟΣ Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.

Από τη ίδρυση του το γραφείο παρείχε υπηρεσίες στο:

  • Ασφαλιστικό Δίκαιο
  • Εταιρικό Δίκαιο (εγγραφή και διαχείριση εταιρειών)
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Δίκαιο των Συμβάσεων
  • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Αστικό δίκαιο
  • Γενικά σε όλους του Δικαστηριακούς Κλάδους
  • Το Γραφείο έχει μεγάλη πείρα στο Ασφαλιστικό Δίκαιο και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σ’ αυτό το τομέα. Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι ο κ. Θεόδωρος Μ. Ιωαννίδης, Ιδρυτής του Γραφείου.

 

Το Γραφείο έχει δικηγόρους συνεργάτες σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Γραφείου κ. Θεόδωρος Μ. Ιωαννίδης είναι ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Εκπροσωπεί το Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο στη Ένωση Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων C.C.B.E., στο Διεθνή Δικηγορικό Σύνδεσμο Ι.Β.Α., στη Ένωση Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων και στη Ένωση Νομικών των Βαλκανίων.  Ο κ. Θεόδωρος Μ. Ιωαννίδης, επίσης προεδρεύει μετά του Γενικού Εισαγγελέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων και εκπροσωπεί το Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο στο Νομικό Συμβούλιο και το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων.