Από τη ίδρυση του το γραφείο παρείχε υπηρεσίες στο:

 

  • Ασφαλιστικό Δίκαιο
  • Εταιρικό Δίκαιο (εγγραφή και διαχείριση εταιρειών)
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Δίκαιο των Συμβάσεων
  • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Αστικό δίκαιο
  • Γενικά σε όλους του Δικαστηριακούς Κλάδους