Επικοινωνία

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Διαγόρου 29, 2ος όροφος, Γρ.. 201
1097, Λευκωσία
Κύπρος

E: lawdoros@cytanet.com.cy

ΤΘ 21589, 1511 Λευκωσία
Τηλ: +357 22669628
Τηλ: +357 22679476
Φαξ: +357 22662735

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please add your telephone
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.